• Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės
 • Lietuvių Tautinės Kapinės

LNC :: 8201 S. Kean Ave :: Justice, IL 60458-1720 :: 708-458-0638

LANKYMO VALANDOS

Kapinės atidaros kiekvieną metų dieną:

Spalio – balandžio mėnesiais
Nuo 8:00 v.r. iki 4:30 v.p.p.

Gegužės – rugsėjo mėnesiais
Nuo 8:00 v.r. iki 6:00 v.v.

Lietuvių Tautinės Kapinės
8201 S. Kean Ave
Justice, IL 60458-1720
708-458-0638 ph
708-458-7719 fx

RAŠTINÉS VALANDOS

Nuo pirmadienio iki penktadienio
8 v.r. iki 4:30 v.p.p.
Šeštadieniais
8:00-10:00 v.r; ilgiau susitarius
arba jei yra laidotuvės
Sekmadieniais
Raštinė nedirba.

Lietuvių bendruomenei tarnauja nuo 1911 m.

Ištrauka iš “Lietuvių tautinės kapinės, 1911-2011” DVD
(lietuvių kalba su anglų kalbos subtitrais)

 

 

Lietuvių tautinės kapinės įžengė į antrąjį šimtmetį. Šiose kapinėse amžinąjį poilsį rado per trylika tūkstančių lietuvių bei jų artimųjų, kurių gyvenimas pasižymėjo įvairiais pasiekimais ir rūpesčiais, netekimais ir kančiomis. Šios kapinės atspindi ne vienos Amerikos lietuvių kartos įnašą lietuvybės išlaikyme Jungtinėse Amerikos Valstijose, gyvenant toli nuo Tėvynės Lietuvos, puoselėjant jos dvasią ir tradicijas.

Istorinį vaizdo įrašą (48 minučių) galima įsigyti Lietuvių tautinių kapinių raštinėje.

Download commemorative books from the Lithuanian National Cemetery:

 

Download 25th Anniversary Book  
(25 Metu Jubilejaus Atminties Knyga, 16MB)

Download 75th Anniversary Book  
(75th Metu Jubilejaus Atminties Knyga, 14MB)

Download 100th Anniversary Book  
(100 Metu Jubilejaus Atminties Knyga, 32MB)

Lietuvių Tautinės Kapinės